logo

SUSTAINABLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

FOR ADEQUATE YOUTH POLICY

logo

НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” МЛАДЕЖИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ОБСЪДИХА СВОИТЕ ВИЗИИ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

На 5 март 2015 г. сградата на Областна администрация Смолян младежи от областта участваха в Конференция на бъдещето, организирана в рамките на проект BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014 . Конференцията беше открита от Зам. Областният упарвител на Област Смолян Андреян Петров. Той, заедно с Директора на РИО на МОМН г-н Муцевски, Председателя на РК на КНСБ Тодор Капитанов, Председателя на ОбС Смолян Филип Топов, общински съветници, общински служители от различни общини на Смолянска област, представители на неправителствени организации, журналисти, споделиха и обсъдиха своите визии за младежки политики на ниво община и област. Обилният сняг не попречи на младежите в активното им участие. Те отчетоха актуалността на тази конференция и споделиха за полезните знания получени по време на обученията по проекта. От своя страна формиращите младежки политики поканиха младежите по всяко време за подкрепа на техни инициативи. На Конференцията беше отчетена ролята на неправителствените организации за активиране на младежите да вземат участие в жвота на местната си общност. В края на конференцията участващите отчетоха необходимостта от подобни срещи и си обещаха с нея да се постави началото на редовни директни комуникации между младежите и формиращите младежки политики.