logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 2015 ГОДИНА МЛАДЕЖИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ РАЗРАБОТИХА ВИЖДАНИЯТА СИ ЗА ПЛАН ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ В СВОИТЕ ОБЩИНИ

В рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика” на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян младежи, чиито интереси са насочени към младежки политики бяха запознати с работата на общинските съвети, възможностите които имат гражданите. Темата се радваше на голям интерес, младежите отчетоха нейната актуалност. В практически насоченото обучение бяха разработени конкретни програми в които младежите разработиха своите концепции за работа с младежи в съответната община. Участието на младежи на възраст от 16 до 29 години с различен статус – ученици, студенти, работещи, безработни, млади майки, младежи с увреждания, създаде възможност за многостранно разглеждане както на проблемите на младежите в конкретната община, така и за възможностите за насочване на вниманието на общините и общинските съвети към решаването им. Разработените материали ще бъдат представени на областна конференция. Чрез този проект сдружението има амбицията да подпомогне инициативните младежи и младежки неправителствени организации от Смолянска област в изграждане на компетентности и самочувствие да допринасят сами за своето бъдеще.