logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

Обучение „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие”

За кого е предназначено обучението? Младежи на възраст 17-29 години независимо от статусът им, младежки работници и членове на НПО работещи с младежи, желаещи да придобият знания и подготовка, необходима за разработване и реализиране на общински програми за младежта.

Участници – по 5 души от община от Смолянска област

Продължителност на обучението: 5 дни

Цели на обучението: Участниците в обучението ще придобият познания за идеята за младежко включване във формирането на общинските политики, както и да направи по-ясна за младежите структурата на общинската власт, общинските съвети и органи, както и начините на взаимодействие между граждани и община.

Формат: Използват се различни форми на обучение – презентации, лекции, интерактивни групови сесии и делови игри, практически казуси и демонстрации.

Место на провеждане: хотел „Рибката” на Смолянски езера – край гр. Смолян.
Начало:
1-ва група – 14 ч. на 11.12.2014 г.;
2-ра група – 14 ч. на 16.12.2014 г.;
3-та група – 14 ч. на 21.12.2014 г.;

Лектор: Радостин Деянов – юрист, младеж с практически опит, представял България в редица национални и международни младежки инициативи.

Обучението е абсолютно безплатно за участниците, осигурени са хотелско настаняване и храна, при представяне на автобусен билет се изплащат пътните разходи в едната посока.

За контакти:

Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян

бул. „Българя” № 5 /сграда на Младежки дом Смолян/

инж. Лидия Арсова – ръководител проект

тел. 0878775919; 0889532745

E-mail: lars@abv.bg ecoworldrhodopes@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/ecoworldrhodopes.ngogrants.bg

Вашият коментар