logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

Приключи обучението на младежи на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми”

Приключи обучението на младежи на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми” финансирано по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика” на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян.

Обучението, предназначено за младежи, чиито интереси са насочени към разработване и управление на младежки проекти се проведе в три групи сред красивата природа край едно от Смолянските езера. То се радваше на голям интерес, младежите отчетоха неговата актуалност. С интерактивни методи – лекции, презентации, решаване на казуси, примери за добри практики, участващите изградиха базисни знания и основни практически умения за разработване и управление на проекти.

В практически насоченото обучение бяха представени проекти които са одобрени за финансиране, разгледани и коментирани методологията на разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти.

Особено ценно и интересно за участниците беше разработването на проектно предложение по реален формуляр, което беше направено по групи формирани по населени места. Идеите бяха страхотни, разработките бяха разгледани и коментирани подробно.

И вечерните часове сред красивата природа украсени от гайдарите и певците от групата, „тържественото хоро” след получаване на сертификатите , усмивките, приятелствата, също няма да се забравят от участниците.
Пожелаваме на младежите да реализират идеите си с проектни предложения. Винаги могат да разчитат та нас за подкрепа!

И нека получените знания и сертификати да им бъдат от полза в развитието на младежкото гражданско общество и личното им професионално развитие.

А за деловото, но и за забавното приключение – обучението за писане на проекти и възможностите за реализиране на младежки идеи чрез финансирането им по различни програми – говорят снимките..

DSC04935

DSC04933

DSC04932

DSC04865

DSC04864

DSC04862

DSC04852

DSC04801

DSC04790

DSC04789

DSC04779

DSC04774

DSC04770

DSC04761

DSC04758

DSC04747

DSC04746

DSC04741

DSC04735

DSC04734

DSC04726

DSC04725

DSC04718

20141021_162156

20141021_162204

20141021_162222

20141021_162321

20141021_162456

20141021_163435

DSC04665

DSC04666

DSC04673

DSC04675

DSC04681

DSC04689

DSC04694

DSC04695

DSC04707

DSC04708

DSC04714

DSC05043

DSC05042

DSC05041

DSC05034

DSC05032

DSC05031

DSC04968

DSC04957

DSC04955

DSC04954

DSC04952

DSC04949

DSC04945

DSC04944

DSC04936

DSC04942

DSC04943

DSC04868

DSC04873

DSC04876

DSC04877

DSC04878

DSC04880

DSC04881

DSC04883

DSC04884

DSC04885

DSC04887

DSC04889

DSC04867

DSC04670

DSC04671

DSC04679

DSC04680

DSC04691

DSC04692

DSC04696

DSC04699

DSC04709

DSC04711

DSC04719

DSC04722

DSC04727

DSC04729

DSC04737

DSC04748

DSC04752

DSC04756

DSC04772

DSC04776

DSC04787

DSC04791

DSC04796

DSC04808

DSC04969

DSC04981

DSC04984

DSC04986

DSC04988

DSC04989

DSC04990

DSC04991

DSC04993

DSC04994

DSC04996

DSC04997

DSC04999

DSC05000

DSC05001

DSC05002

DSC05003

DSC05004

DSC05006

DSC05009

DSC05014

DSC05015

DSC05016

DSC05017

DSC05018

DSC05019

DSC05020

DSC05021

DSC05023

DSC05024

DSC05025

DSC05045

DSC05049

DSC05051

Вашият коментар

Обучение на тема „Нов програмен механизъм 2014-2020. Разработване и управление на проекти”

За кого е предназначено обучението? Младежи на възраст 17-29 години независимо от статусът им, членове на НПО работещи с младежи, желаещи да придобият знания и подготовка, необходима за писане и управление на проекти.

Лимит – по 5 души от община от Смолянска област с изключение на Община Смолян

Продължителност на обучението: 5 дни по 8 учебни часа на ден

Цели на обучението: Участниците в обучението ще придобият познания за възможностите за финансиране на младежки проекти, съвременните методи за управление на проекти, както и умения за тяхното прилагане за по-ефективно планиране, организиране, ръководене и контролиране на работата на проектните екипи.

Формат: Използват се различни форми на обучение – презентации, лекции, интерактивни групови сесии и делови игри, практически казуси и демонстрации.

Место на провеждане: хотел „Рибката” на Смолянски езера – край гр. Смолян.
Начало – 14 ч. на 09.10.2014 г.

Обучението е абсолютно безплатно за младежите, осигурени са хотелско настаняване и храна, при представяне на автобусен билет се изплащат пътните разходи в едната посока.

На преминалите успешно обучение се издават специални сертификати за удостоверяване на придобитите знания и умения.

Препоръчваме да се носят лаптопи тъй като ще има практически упражнения. Липсата на такива индивидуално няма да бъде пречка за участие в обучението.

Обучението е част от изпълнението на проект “Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://www.ngogrants.bg/

За контакти:

Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян

бул. „Българя” № 5 /сграда на Младежки дом Смолян/

Лидия Арсова – ръководител проект

тел. 0878775919 0889532745

E-mail:lars@abv.bg ecoworldrhodopes@abv.bg

А ето и заявките за участие, които може да попълните и изпратите.

Заявка за участие на младежи

Заявка за участие на представители на НПО

Вашият коментар

Обучение на тема „Новия финансов период 2014-2020. подготовка на проекти и кандидатстване по младежки проекти”

Знаете ли какви възможности има за кандидатстване по различни програми сега? Искате ли да научите? А как се разработва и управлява проект?

Ако искате да разберете, ако искате да бъдете активни, знаещи и можещи младежи – това е вашият шанс! Защото набираме участници в нашите 5-дневни обучения на тема „Новия финансов период 2014-2020. подготовка на проекти и кандидатстване по младежки проекти”.

Освен теоретични, ще получите и практически познания по разработване на проектно предложение под ръководството на специалисти с богат опит в разработване и изпълнение на проекти.

Обучението е част от изпълнението на проект “Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://www.ngogrants.bg/

А ето и заявките за участие, които може да попълните и изпратите.

Заявка за участие на младежи

Заявка за участие на представители на НПО

Вашият коментар