logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

Обучение “Работа в екип, комуникационни и презентационни умения

В края на юли живописното место край Смолянските езера е много оживено. Тук младежи се обучават в развиване на практически умения за уверено изразяване пред аудитория, подготовка и провеждане на презентации, ясно комуникиране в ежедневното общуване, използване методите на ненасилствената комуникация. Практически и теоретични модули, интерактивни методи и мотивационни елементи дават възможност за развитие на младежите чрез методите на самооценка и получаване на конструктивна обратна връзка. В рамките на пет пълноценни дни участниците придобиват знания за основните елементи на комуникация пред аудитория и механизма на ефектите им, системата от различни видове презентации, разликата между тях и препоръчителните начини за приложението им. Работата по групи и общите занимания създават позитивен житейски опит и импулс за личностно развитие и усъвършенстване на младежите. Да обръщат внимание на езика на тялото и съзнателно да го прилагат, да бъдат ясни и убедителни при излагането на идеите си пред слушатели, да правят кратки и фокусирани представяния на проекти и идеи – върху това е концентрирано вниманието им. Ето така уплътняват летните дни младежите с усмивки и настроение в първият етап на обучението си по проект „УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА”. Чрез този проект сдружението има амбицията да подпомогне инициативните младежи и младежки неправителствени организации от Смолянска област в изграждане на компетентности, като в следващите два етапа младежите ще бъдат обучавани за възможностите за кандидатстване с младежки проекти и по въпросите на младежките политики.

Вашият коментар