logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

Запиши се за участие в обучение

Започна набирането на желаещи за участие в обучение за работа в екип, комуникационни и презентационни умения в рамките на проект “ Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://www.ngogrants.bg/ Освен по време на информационните срещи, заявка за участие може да подадете и със регистрационната форма, публикувана на сайта.

Бланка за заявка за участие на младежи

Бланка за заявка за участие на НПО

Работа в екип, комуникационни и презентационни умения

Знаете ли как се работи в екип? А важно ли е това? Може ли да сформираме екип от младежи с идеи за своето населено място? Могат ли младежите да работят конструктивно и в екип? А как да презентираме, как да убедим общността и управляващите в нашета община че ние сме тук? И можете ли да отстоявате своята позиция?

Ако искате да разберете, ако искате да бъдете активни, знаещи и можещи младежи – това е вашият шанс! Защото набираме участници в първото ни 5-дневно обучение през м. юни „Работа в екип, комуникационни и презентационни умения“

Обучението е част от изпълнението на проект “ Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://www.ngogrants.bg/